Posted on

Jika negara diatur dengan toleransi,
rakyat akan nyaman dan berlaku jujur.
Jika negara diatur dengan represi,
rakyat akan tertekan dan berlaku licik.

Ketika kehendak untuk berkuasa mengambil alih,
semakin tinggi khayalannya, semakin rendah hasilnya.
Berupayalah membuat rakyat bahagia,
dan kau meletakkan fondasi bagi kesengsaraan.
Berupayalah menjadikan rakyat bermoral,
dan kau meletakkan fondasi bagi kejahatan.

Demikianlah sang Guru senang
melayani sebagai teladan
dan tidak memaksakan kehendaknya.
Dia menunjuk tapi tidak menusuk.
Lurus, tapi lentur.
Terang benderang, tapi enak dipandang.

(Lukisan ‘Laozi Riding an Ox‘ karya Zhang Lu)


Puisi ini dimuat dalam Tao Te Ching.